کسانی که به روزنامه نگار اورهان اوگوروغلو حمله کردند دستگیر شدند

[ad_1]


اداره پلیس آنکارا می گوید که سه نفر در ارتباط با حمله به ستون نویس روزنامه روزنامه ینی چاه ، مهمت اورهان اورلو بازداشت شده اند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید