کفش های تنگ و نوک تیز باعث تغییر شکل می شوند
گروه بهداشت خصوصی متخصص ارتوپدی و آسیب شناسی بیمارستان Doruk Yıldırım متخصص. دکتر Cahit Koçak گفت که پوشیدن کفش های باریک و باریک با انگشتان نوک تیز برای مدت طولانی می تواند باعث خم شدن انگشت شست پا شود که به آن “Hallux Valgus” گفته می شود و تاج انگشت شست می تواند به سمت داخل بیرون بزند. روی پا

دیدگاهتان را بنویسید