کلیچدار اوغلو و آکشنر برای جشن فتح دیدار کردند
کمال کیلیچدار اوغلو ، رئیس CHP که به مناسبت 568 سالگی فتح استانبول صحبت می کرد ، گفت: “او چنان قهرمانی است که هدیه فاتح سلطان محمد خان به ملت ترکیه به حدی بود که وی عصرها را باز و بسته می کرد. به همین دلیل او قهرمان قرن ها شد ، نه زمان خودش. “گفت

دیدگاهتان را بنویسید