کمیته علمی Coronavirus دور هم جمع می شود!

[ad_1]


شورای علمی ویروس کرونا امروز در ساعت 17:00 با کنفرانس ویدیویی تشکیل جلسه می دهد. سپس ، در ساعت 19:00 ، وزیر بهداشت دکتر Fahrettin Koca یک بیانیه مطبوعاتی کتبی ارائه خواهد داد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید