کنسرت سال نو در بالکن

[ad_1]


مرد جوانی که در شب سال نو میلادی به دلیل محدودیت های منع رفت و آمد در بورسا وارد خانه خود شد ، هنگامی که ساعت 00:00 را نشان می داد شروع به بیرون رفتن در بالکن خانه خود و آواز بلند کرد. او جوان آواز خوان محله را همراهی کرد که صدا را شنید و به بالکن آنها رفت

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید