کودکان نیازمند بافتنی
اعضای شورای زنان ناحیه Zonguldak در شهرستان Chaikuma برای کودکان گره می زنند. روسری ها و روسری هایی را که تهیه می کرد به مختار تحویل می دادند تا به فرزندان نیازمندشان در روستاها تحویل دهند.

دیدگاهتان را بنویسید