کوه ریگ مهریز در آستانه خط پایانکوه مهریس ریگ یکی از جاذبه های طبیعی و درمانی این شهر است که به دلیل عدم سازماندهی در خطر نابودی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید