گام عظیم دیگری در دیجیتالی سازی در شهرداری اینگل برداشته شده است

[ad_1]


شهرداری Inegol برنامه رابط مدیریت پروژه آنلاین (OPAK) را ارائه داد که در آن معماران و مهندسان می توانند تمام فرآیندهای پروژه را به صورت دیجیتالی ، به ویژه وضعیت منطقه بندی شهروندان ، انجام دهند. در مرحله دوم پروژه ، با برنامه ای که در آن گردش اسناد به طور کامل انجام می شود ، هر دو تراکنش تسریع می شود و حجم کار کاهش می یابد. در همان زمان ، از دست دادن کاغذ پایان می یابد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید