یادگارهای یلدیریم در سرکاماش است
106 نامه ای که شهرداری یلدیریم به یاد 78000 شهیدی که در عملیات سرکاماش جان خود را از دست دادند ، به سایت تحویل داده شد تا روحیه ای به سربازانی که هنوز در آنجا وظایف نظامی خود را انجام می دهند ، بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید