یک روستای تعطیلاتی در بورسا در اولین روز سال در آتش سوخت
در آتش سوزی که در ساعات اولیه سال جدید در بورسا رخ داد ، دهکده تعطیلات ، متشکل از پادگان ها ، به خاکستر تبدیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید