یک مین روب روس از دردانل عبور کرد
کشتی مین جمع کن “ایوان آنتونوف” متعلق به ناوگان روسی با شماره پهنای باند 601 ، با عبور از دردانل ، به دریای مرمره رفت.

دیدگاهتان را بنویسید