یک هنرمند در افسر پلیس در بورسا!
رجب اولو ، افسر پلیس ، که در بخش تحقیقات جنایات در استان بورسا کار می کند ، در خارج از ساعت کاری کابوس را انجام می دهد و برای مساجد و عبادتگاه ها نقاشی خط می کند.

دیدگاهتان را بنویسید