یک گام بسیار مهم در آموزش حضوری
وزارت آموزش ملی تهیه شده توسط م institutionsسسات آموزشی خصوصی. وی اعلام کرد که می تواند آموزش حضوری را آغاز کند ، مشروط بر اینکه گواهینامه رانندگی ، دوره های مختلف و مراکز آموزش ویژه و توانبخشی از محدودیت های محدودیت رفت و آمد برخوردار باشند.

دیدگاهتان را بنویسید