100 میلیون شماره برنده اعلام شده است
در قرعه کشی ویژه سال جدید لاتاری ملی ، پاداش 100 میلیون پوندی به بلیط سه ماهه 9884757 رسید. معلوم شد که یکی از بلیط های بزرگ جایزه در منطقه آهیسار مانیسا فروخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید