19،814 مورد در 24 ساعت در فرانسه
اپیدمی کوید -19 در فرانسه طی 24 ساعت گذشته 19،814 مورد جدید پیدا کرد در حالی که 281 نفر جان خود را از دست دادند.

دیدگاهتان را بنویسید