2 مورد از ویروس های جهش یافته در Gaziantep است
گفته می شود ویروس جهش یافته در دو نفری که از خارج از کشور به غازیانتپ آمده بودند مشاهده شد.

دیدگاهتان را بنویسید