2 نفر از تروریست های کشته شده در گروه خاکستری قرار دارند
وزارت کشور گفت که از هر 5 تروریست خنثی شده در عملیات انجام شده توسط عملیات ویژه ژاندارمری و تکاوران مربوط به فرماندهی استانی ژاندارمری در منطقه کوه گابار در شیرناک 2 نفر در گروه “خاکستری” قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید