20 کارگر زن توسط باریک کننده ها در بورسا مسموم شدند
گفته می شود این حادثه که در یک کارخانه نساجی در منطقه اینگول بورسا رخ داده ادعا می کند که 20 کارگر توسط ماده رقیق تری مسموم شده و در بیمارستان بستری شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید