دسته‌بندی نشده

اخبار بورسا در کمک به ترکهای مسخیتی از ترکیه

بوقلمون جمهوری وزارت امور خارجه و اتحادیه جهانی ترکهای مسخیت (تاریخدر نتیجه کار مشترک ، مواد پزشکی مورد نیاز برای مبارزه با Covid-19 به نمایندگان DATUB در قزاقستان ، قرقیزستان و ازبکستان تحویل داده شد.در میان 12 تن مواد ارسال شده به ترکهای Ahıskalı در جنگ با Covid-19 ؛ وسایل کمک متشکل از ماسک جراحی […]