مهاجم تعویض در بورساسپور بورس نیوز

[ad_1] از تیم های TFF از لیگ 1 بورساورزش هازندگی در علی اکمان پس از هرج و مرج او ، چشمانش به سمت زمین چرخید. این بازیکن 18 ساله پس از انتقال اینتراخت به فرانکفورت اخراج شد که در پایان فصل با آن موافقت کرد و بدون اطلاع و رایگان باشگاه خود را ترک کرد … ادامه

پروژه کانال استانبول در حال پایان است

[ad_1] وزیر حمل و نقل و زیرساخت ها ، آدیل کارائیسایل اوغلو در مورد کانال استانبول گفت: “کار ما در مورد این پروژه در آستانه پایان است. کار ما در مورد روش حراج ادامه دارد. هماهنگی های قانونی و قانونی به زودی انجام خواهد شد. ” [ad_2]

حمله به مبارزه با انجمن حمایت از حیوانات

[ad_1] تیم های ژاندارمری عملیاتی را علیه انجمن 77 عضو حمایت و پرورش و پرورش حیوانات در منطقه کاراسو ساکاریا ترتیب دادند. اسیر در عملیات مرغداری رئیس فدراسیون طیور Hikmet Neguc ، “خروس های میراث فرهنگی ما در سراسر ترکیه برگزار می شود. این مسابقات در انجمن ها و زیر نظر داور برگزار می شود. … ادامه

آدرس جدید Serdar Yozkan اعلام شد! اخبار از بورسا

[ad_1] آداناآدیامانتریاکدردآکسارایآماسیاآنکاراآنتالیاارداهانآرتوینپر فکربالیک سیربارتینبتمنبایبورتبیله سیکبینگولبیتلزتقسیم شدهبوردوربورساچاناکالهکنکیریکورومدنیزلیدیاربکرفرزند دخترادرنالازیگارزینکانارزروماسکی شهیرغازیانتپگیرسونگوموشانهحکاریهاتایIğdırاسپارتااستانبولازمیرک. ماراسکارابوککارامانکارسکاستامونوکایسریکیریکالهاستان کرکلارلیکرشیرگزارشکوچائلیاسبکوتاهیامالاتیامانیساماردینمورد سبزموگلاموزنوشیرهیچ جاییارتشعثمانیپیراهنساکاریاسامسونسیرتسینوپسیواسسانلیورفاسیرناکتکیرداگسیلی زدنترابزونتونسلیخدمتگزارونیالووایوزگاتزونگولداکقبرسفاماگوستاکرنیاگوزلیورتنیکوزیا [ad_2]