212 کتاب بدون رول کشف و ضبط شد
در مالاتیا ، در مجموع 212 ماده ضدقانون ، از جمله 187 کتاب منتشر نشده در 2 محل کار و 25 فتوکپی در 2 محل کار ، کشف و ضبط شد.

دیدگاهتان را بنویسید