40 هزار طلاي طلا از خانه دزديده شد
در آدیامان ، 3 طلای ناشناس که وارد خانه شدند طلا به ارزش 40 هزار و حدود 700 TL به سرقت رفت.

دیدگاهتان را بنویسید