504 امین سالگرد فتح اورشلیم در بورسا جشن گرفته شد

[ad_1]


Devlet-i Aliyye Ocakları به مناسبت سالگرد فتح اورشلیم توسط یاووز سلطان سلین هان ، یکی از سلاطین عثمانی ، یک مطبوعات منتشر کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید