58 وسیله نقلیه برای یک ماه ممنوع شد

[ad_1]


در بازرسی های انجام شده در منطقه سیماو کوتاهیا ، با درخواست بلیط ، 554 وسیله نقلیه از رانندگی منع شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید