649 قربانی در 24 ساعت در ایتالیا
با مرگ 649 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته از اپیدمی ویروس کرونا در ایتالیا ، تعداد کل کشته ها به 76329 نفر رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید