8 نفر به جرم مرگ زوج جوان دستگیر شدند
هشت نفر توسط یک خانواده در رابطه با مرگ زوج جوان دفن شده در سرزمین کرشهیر بازداشت شده اند توسط مقامات قضایی دستگیر شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید