دسته‌بندی نشده

با استخدام پل جدید از وزن استخدام شدگان کاسته می شود

در حالی که پل شهادت K5 ، که توسط شهرداری بورسا برای کاهش وزن محل اتصال برای مبتدیان طراحی شده است ، جایگزینی مهم برای پل های مبتدیان و جنگل ها است ، کار بر روی اتصال این پل به Hayran Caddesi به سرعت ادامه دارد.