Kadir Topbaş ، که تحت درمان با ویروس کرونا قرار گرفت ، درگیر دیالیز شد
Kadir Topbash ، رئیس سابق شهرداری استانبول که درمان ویروس کرونا به عنوان یک لوله گذاری ادامه یافت ، مشخص شد که در حال دیالیز است.

دیدگاهتان را بنویسید